Een beetje beetje onhandig populistisch, zo lijkt het. Maar met de lopende restaurantactie van AH, willen we graag laten weten dat wij voor gasten die geen gebruik maken van deze actie tafels vrij houden.  We vragen uw wel te reserveren, en zullen u ontvangen met een heerlijk aperitief van onze stichting “Tot behoud van”.

Vooral vrijdags en zaterdags: even bellen!